Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Dọn quán í ơ cũng có bán hàng là, anh rằng Hai ơi.
Nay bên a người về dọn quán nay á bán hàng ì.
Để tôi ớ là tôi, là khách ớ tình tang như luồnng tính, lính tính tang như luồng tình
Tình cái nỗi đi qua đàng ì, ấy mấy chơi, chơi là như vào chơi.
Nói cái nỗi như duyên tình, sao khéo bén duyên sao khéo bén duyên.
Ớ đôi ba người ơi, có cái quả như nâng hời, nâng ơ hỡi đôi người nâng i.

Mỗi người mỗi chốn mỗi nơi là, chị rằng ba ơi
Mỗi người, mỗi chốn, mỗi i nơi là một nơi i.
Gặp ớ nhau là nhau ta à kết, lý tình tang.
Như luồng tính, lính tính tang như luồng tình.
Tình cái nỗi như ở đời, ấy mấy nhau, nhau là như với nhau.
Nói cái nỗi như duyên tình, sao khéo bén duyên sao khéo bén duyên.
Ớ đôi ba người ơi, có cái quả như nâng hời, nâng ơ hỡi đôi người nâng i.

Cái con bên a dao cầu là, anh rằng Tư ơi.
Cái con bên a dao cầu ì.
Người chỉ lên trên trời, chúng tôi thơi vách xuống đât
Ố tình tang như luồng tính, lính tính tang như luồng tình.
Tình cái nỗi như thề nguyền ì, ấy mấy nhau nhau là như với nhau.
Nói cái nỗi như duyên tình, sao khéo bén duyên sao khéo bén duyên.
Ớ đôi ba người ơi, có cái quả như nâng hời, nâng ơ hỡi đôi người nâng i.

Đã lấy thì lấy cho đến tận già là, chị rằng Năm ơi.
Đã lấy thì lấy cho đến tận già ì.
Lấy răm ố là răm, ba à tháng lý tình tang như luồng tính lính tính tang như luồng tình.
Tình cái nỗi như người ta, ấy mấy chê, chê là như cười chê.
Nói cái nỗi như duyên tình, sao khéo bén i duyên sao khéo bén duyên.
Ớ đôi ba người ơi, có cái quả như nâng hời, nâng hỡi đôi người nâng i.

Thảo luận cho bài: "Dọn quán bán hàng"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *