Album: Âm vang quan họ

Tương phùng tương ngộ

Trình bày: , | Album:

Lời bài hát: Tương phùng tương ngộ Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi...

Như ruộng tư sào

Trình bày: | Album:

...

Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ thuyền là ngồi...