Album: Câu quan họ người ơi

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng đến...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy BỉChim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Đôi rằng đôi bên bác í mẹ có a cùng già.Lấy anh là anh hay chữ, song song để ới...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào Chùa Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn...

Trầu cau quan họ

Trình bày: | Album:

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò.Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Câu quan họ người ơi

Trình bày: | Album:

Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ lời cổ  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à...

Gửi về quan họ

Trình bày: | Album:

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...