Album: Chung kết "Đậm đà khúc hát dân ca"

Tạm biệt từ đây

Trình bày: | Album:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: | Album:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng ì, đôi í i em về. Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng. Để...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Đêm i hôm qua mình em nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, Này a có a tôi buồn ì,...

Ăn ở trong rừng

Trình bày: | Album:

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í ơ...

Cây kiêu bổng

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu ớ ơ tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...

Em là con gái Bắc Ninh

Trình bày: | Album:

Đôi tay í i nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự à dầu. Này trước í ơ ớ ơ mời,...