Album: Đêm qua nhớ bạn

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Chiều qua ra à đứng, ta à lý lý như cổng làng ta à lý lý như cổng làng ì.Đứng...

Ngồi tựa song đào

| Album:

Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là...

Giăng thanh gió mát

Trình bày: | Album:

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non Chim lạc đàn...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Trình bày: | Album:

Hát ru (Tay tiên chuốc chén rượu đào_Mời rượu)  Dân ca Quan họ Bắc Ninh_Lời cổ  Tay...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Lời để hát:    Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i.   Linh tính a lính tình tinh...

Xe chỉ luồn kim

Trình bày: | Album:

Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim, ố mấy kim em luồn kim, ngồi í i rồi. Xe chỉ ố mấy...