Album: Hội xuân quan họ

Mía Lam Điền

Trình bày: | Album:

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Nỗi nhớ sông Cầu

Trình bày: | Album:

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

Tạm biệt từ đây

Trình bày: | Album:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

Giã bạn

Trình bày: | Album:

Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa Hết duyên là duyên đi sớm về trưa mặc lòng Người...

Bạn tình ơi

Trình bày: | Album:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Ba quan mời trầu

Trình bày: | Album:

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về...