Album: Lời thương ta ngỏ

Tưởng đến gần xa

Trình bày: | Album:

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...

Ra đứng cổng làng

Trình bày: | Album:

Chiều qua ra à đứng i, ta à lý lý như cổng làng, ta lý lý như cổng làng ì. Trông...

Nhất quế nhị lan

Trình bày: | Album:

Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Trình bày: , | Album:

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, Bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Gửi bức thư sang

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi...

Giăng thanh gió mát

Trình bày: | Album:

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non. Chim lạc đàn...

Chờ bạn dưới trăng

Trình bày: | Album:

Lòng riêng i í i, luống những i hị ngậm í ơ, ối hự à ngùi. Này nhớ í ơ ớ ơ...