Album: Người ngoan - NSƯT Khánh Hạ

Vui thầm

Trình bày: | Album:

...

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim

Trình bày: | Album:

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ – Lời cổ Trên rừng ba mươi sáu...

Đào nguyên

Trình bày: , , , | Album:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album:

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: , | Album:

Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu. Chị...

Người ngoan

Trình bày: | Album:

Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời...