Album: Nhạc beat

Năm liệu bảy lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,185

Năm liệu bẩy lo Dân ca Quan họ cổ Những là năm ơ ờ liệu í i ì song í i ì ơ ờ...

3430

Dệt gấm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 950

Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt,...

3431

Lý thiên thai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,226

Lý thiên thai (Trèo lên trái núi Thiên Thai) Dân ca Quan họ cổ Trèo lên trái núi thiên...

3429

Trên rừng 36 thứ chim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,427

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ cổ Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy...

3428

Vào chùa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,829

Vào chùa Dân ca Quan họ cổ Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,...

3427

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,217

Đôi bên bác mẹ cùng giàDân ca Quan họ cổ Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng...

2428

Cò lả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 4,921

(XX) Con cò cò bay lả í ơ ơ lả bay la. Bay từ, từ cửa phủ bay ra ra cánh đồng Tình...

2429

Ra ngó vào trông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,237

Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông...

3425

Tương phùng tương ngộ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,869

Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

3130

[Nhạc Beat] Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 3,797

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

2963