Album: Trầu cau quan họ - Video

Trầu cau quan họ

Trình bày: , | Album:

Nữ: Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ,...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Tìm trong chiều hội Lim

Trình bày: , | Album:

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Cây trúc xinh

Trình bày: | Album:

...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song...

Liện sai

Trình bày: , | Album:

Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người...

Giữa tối hôm rằm

Trình bày: | Album:

Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

Lý giao duyên

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một...