Album: Xin ra về - Hữu Duy

Rẽ phượng chia loan

Trình bày: | Album:

Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang...

Chia rẽ đôi nơi

Trình bày: , | Album:

...

Nam Nhi

Trình bày: , | Album:

  Bỉ:   Nam nhi i í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đời,...

Lên núi Ba Vì

Trình bày: | Album:

Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

Lý Giao Duyên

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

Lúng liếng

Trình bày: , | Album:

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

Nhất Quế Nhị Lan – Hữu Duy ft Tuấn Long

Trình bày: , | Album:

Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

Con ếch

Trình bày: , | Album:

Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai chứ mấy em ngồi rồi. Ngồi rồi em...

Lên tiên cung

Trình bày: | Album:

Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình. Lên ớ đến tận...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: , | Album:

Vi deo thực hiện năm 2010 ...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

...

Xin ra về

Trình bày: | Album:

Trải qua đám hội nay có mấy mua i ì í vui Mua ra trăm i vẻ hỡi hời Hỡi hời tàn...