Ca sĩ: Chu Phương Anh

Cây kiêu bổng

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu ớ ơ tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...

Em là con gái Bắc Ninh

Trình bày: | Album:

Đôi tay í i nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự à dầu. Này trước í ơ ớ ơ mời,...