Ca sĩ: CLB Mười Nhớ TPHCM

Nghiêng

Trình bày: | Album:

...

Như ruộng năm sào

Trình bày: | Album:

Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ ư ruộng song bên...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Lời bài hát: Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi...

Thêm thắm trời xuân

Trình bày: | Album:

Theo điệu: Tương phùng tương ngộ Xuân đang về là khi trăm hoa đua nở. Em hát tặng...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn nhẫn...

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Trình bày: | Album:

Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi ta thương nhớ i,í i ì í...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Làng quan họ quê tôi

Trình bày: | Album:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng

Trình bày: | Album:

Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

Còn duyên

Trình bày: | Album:

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Trẩy hội xuân

Trình bày: | Album:

Lời bài hát: Trẩy hội xuân -Má đồng tiền tủm tỉm- Mắt bồ câu long lanh -/- Nón...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Lời ca giã hội

Trình bày:

...

Hội làng quan họ

Trình bày:

...