Ca sĩ: Dương Định

Gió đưa cây cải

Trình bày:

...

Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Con ếch

Trình bày: ,

Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai chứ mấy em ngồi rồi. Ngồi rồi em...

Cổ tay vừa trắng vừa tròn

Trình bày:

Cổ tay la bến rằng ì tình rằng vừa trắng í i qua hời là hời cái ả, cái ả có...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày:

Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...