Ca sĩ: NSƯT Hồng Mạnh

Còn giời còn nước còn non

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 1,438

...

Lý thiên thai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 3,479

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Nhất quế nhị lan

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 2,510

Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

Tay tiên chuốc chén rượu đào (mời rượu)

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 4,863

Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

loading...

Vui bốn mùa

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 327

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Lên tiên cung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,224

...

Rồng rắn lên mây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,063

Rồng rắn lên mây Đồng dao. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có chị giăng non,...

Đào Nguyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,138

...

Năm liệu bẩy lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,604

Năm liệu bẩy lo Dân ca Quan họ cổ Chép lời: Hữu Duy Những là năm ơ liệu í i ì...

Cây xanh rưng rức giữa trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,011

Bỉ:Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

Vui bốn mùa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,902

Vui bốn mùa Dân ca quan họ cổ Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích...

Trẩy hội xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 6,600

Trẩy hội xuân Sáng tác: Ngọc Lương Má đồng tiền tủm tỉm. Mắt bồ câu long...

Trên rừng 36 thứ chim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,849

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ cổ Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy...