Ca sĩ: Kim Oanh

Đón chờ ngày xuân – Theo điệu Nguyệt gác mái đình

Trình bày: | Album:

Đón chờ ngày xuân – Quan họ lời mới – Theo điệu Nguyệt gác mái đình Biểu...

Tương tư Quan Họ

Trình bày: | Album:

Ra về lưu luyến câu ca cho lòng say mê i ì ì ì i , í i. Câu hát hay câu thề, làm anh...

Ngày xuân

Trình bày: | Album:

...

Tình người quan họ

Trình bày: | Album:

Bao ngày cách xa em tìm về quê, nhớ quê em tìm về quê. Bồi í i hồi.. Năm i đợi...

Thỏa lòng mong ước

Trình bày: | Album:

Mình về về vui với í ơ ớ ơ, ớ hội xuân Bắc Ninh quan họ Bao nụ cười bao câu...

Mừng hội xuân

Trình bày: ,

...

Tình người quan họ

Trình bày:

Bao ngày cách xa em tìm về quê, nhớ quê em tìm về quê. Tìm í i về. Mong i đợi tháng...

Thỏa lòng mong ước

Trình bày:

Mình về về vui với í ơ ớ ơ, ớ hội xuân Bắc Ninh quan họ Bao nụ cười bao câu...

Mừng hội xuân

Trình bày:

Mùa xuân là xuân nắng ấm í khắp quê hương. Ríu ran rủ nhau chim Yến, với chim Oanh...