Ca sĩ: NSƯT Thúy Đạt

Chung lập chiến công

Trình bày: , | Album:

Em gửi theo những cánh chim điệu dân caTới thăm anh nơi biên giướiSúng chắp tay canh...

Quan họ trao tình

Trình bày: | Album:

Bầu trời như sao rộng í ơ ớ ơGọi theo cánh chim trời.Em tặng người bao lời hátBao...