Ca sĩ: Thanh Quý

Sở cầu như ý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 898

...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 899

...

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 504

...

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 482

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 426

...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 317

...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 351

...

Chè mạn hảo

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 224

...

Súc miệng ấm đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 272

...

Lệnh ngự

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 858

...

Súc miệng ấm đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,695

...

Lý thiên thai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 321

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Dệt gấm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 248

Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa đôi em dệt. Ơ ớ...

Năm liệu bảy lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 268

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 492

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Vào chùa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 317

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 305

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

Cò lả

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 778

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 519

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song đào...

Hội làng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 2,488

Lất phất mấy hạt mưa xuânthắm thêm đào phai nở muộnhồng thêm đôi má chị hailắc...