Ca sĩ: Thanh Quý

Sở cầu như ý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,034

...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 957

...

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 560

...

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 517

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 469

...

loading...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 367

...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 375

...

Chè mạn hảo

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 279

...

Súc miệng ấm đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 303

...

Lệnh ngự

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 880

...

Súc miệng ấm đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,738

...

Lý thiên thai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 337

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Dệt gấm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa đôi em dệt. Ơ ớ...

Năm liệu bảy lo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 287

Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 517

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Vào chùa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 337

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 312

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

Cò lả

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 896

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 548

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song đào...

Hội làng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 2,579

Lất phất mấy hạt mưa xuânthắm thêm đào phai nở muộnhồng thêm đôi má chị hailắc...