Ca sĩ: Tốp ca đoàn quan họ

Liên khúc giã bạn

Trình bày:

...

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Trình bày:

Chim khôn đậu nóc nhà quan Quan họ Bắc Ninh – Lời cổ Chim khôn la bên rằng là...

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Trình bày: , | Album:

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến...