Ca sĩ: Tốp ca nam nữ

Lời chúc đầu năm

Trình bày:

...

Vui bốn mùa

Trình bày:

...

Trầu cau quan họ

Trình bày: , | Album:

Nữ: Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ,...

Xin ra về

Trình bày: | Album:

Trải qua đám hội nay có mấy mua i ì í vui Mua ra trăm i vẻ hỡi hời Hỡi hời tàn...