Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Loại giọng
Người đăng - 1 Comment
Bình chọn

This text will be replaced
Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. 
Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. 
Buôn i nhẫn ố là lồng tay, chứ em sầu về kìa còn như i. 
Nay có thương nên em phải đi tìm, 
Mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về i.

Sầu về một tiết í ơ giêng ố là tháng giêng. 
May áo í ơ cũng có a cổ kiềng 
Người mặc ố là cho ai chứ em sầu về kìa còn như i. 
Nay có thương nên em phải đi tìm, 
Mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.

Sầu về một tiết í ơ hai ố là tháng hai. 
Bông i chửa í ơ cũng có a ra đài 
Người i đã ố là hái hoa chứ em sầu về kìa còn như i. 
Nay có thương nên em phải đi tìm, 
Mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.

Sầu về một tiết í ơ ba ố là tháng ba. 
Mưa héo í ơ cũng có a ruộng cà 
Nắng i cháy ố là ruộng dưa chứ em sầu về kìa còn như i.

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. 
Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. 
Buôn i nhẫn ố là lồng tay, chứ em sầu về kìa còn như i. 
Nay có thương nên em phải đi tìm, 
Mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về i.

Sầu về một tiết í ơ tư ố là tháng tư. 
Con mắt í ơ cũng có a lư đừ 
Cơm i chẳng ố là buồn ăn chứ tôi sầu về kìa còn như i. 
Nay có thương nên tôi phải đi tìm, 
Mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.

Sầu về một tiết í ơ năm ố là tháng năm. 
Chưa đặt í ơ cũng có a mình nằm 
Gà i gáy ố là sang canh chứ tôi sầu về kìa còn như i. 
Nay có thương nên tôi phải đi tìm, 
Mai có nhớ người lại sang chơi. i… í… a… là… sầu… về…

Sầu về, sầu về kìa còn như.

Lời gốc:

Buôn bấc bán dầu
Buôn nhiễu đội đầu buôn nhẫn lồng tay.
Sầu về một tiết tháng giêng
May áo cổ kiềng người mặc cho ai?
Sầu về một tiết tháng hai
Bông chửa ra đài người đã hái hoa
Sầu về một tiết tháng ba
Mưa héo ruộng cà nắng cháy ruộng dưa.
Sầu về một tiết tháng tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ăn.
Sầu về một tiết tháng năm
Chưa đặt mình nằm gà gáy sang canh.

Thảo luận cho bài: "Buôn bấc buôn dầu"

One Comment

  • Lan Hương hát bài này mới quá, mình cảm thấy như Lan Hương không phải người quan họ, hoặc là bài hát không hợp với bản phối này cho lắm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *