Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Cái hời cái ả

TRỔ 1:
Nam: Nhất ngon la bên rằng là tình rằng là mía i ơ
qua hời là hời cái ả,
cái ả ới à hời a/
cái ả có a Lam Điền,
nhất ngon tôi mà là mía,
cái ả có ả Lam Điền,( ấy hư hư ấy hự thì ) dâu i ngoan,
ấy hự thì dâu i i ngoan.

TRỔ 2:
Nữ: Dâu ngoan (la bên rằng là tình rằng) ngồi đấy í
qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a/,
cái ả có a rể hiền, dâu ngoan em mà ngồi đấy,
cái ả có a rể hiền,
ấy hư hư ấy hự thì ngồi i ớ đâu, ấy hự thì ngồi i ớ đâu?

(TRỔ 1)
NỮ: Nhất ngon la bên rằng là tình rằng là mía i ơ
qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a/
cái ả có ả Lam Điền, nhất ngon em mà là mía, cái ả có a Lam Điền,
( ấy hư hư ấy hự thì ) dâu i i ngoan, ấy hự thì dâu i i ngoan.

(TRỔ 2)
NAM: Dâu ngoan (la bên rằng là tình rằng) ngồi đấy í ơ
qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a/,
NỮ: cái ả có a rể hiền, dâu ngoan em mà ngồi đấy, cái ả có ả rể hiền,
ấy hư hư ấy hự thì ngồi i đâu, ?
NAM: ấy hự thì ngồi i đây

TrỔ 3:
NỮ: Đôi tay la bên rằng là tình rằng nâng ơ lấy í i
qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a
cái ả có a đồng tiền, đôi tay tôi mà nâng lấy,
cái ả có ả đồng tiền, ấy hư hư ấy hự thì
bẻ i í ba, ấy hự thì
bẻ i í ba.

NAM: Bẻ ba la bên rằng là tình rằng bẻ bốn í ơ qua hời là hời cái ả,
cái ả ới à hời a,
cái ả có a thề nguyền, bẻ ba em mà bẻ bốn,
cái ả có a thề nguyền,
ấy hư hư ấy hự thì lấy i í nhau,
ấy hự thì …lấy …i.. í nhau.

Thảo luận cho bài: "Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *