Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Loại giọng
Người đăng - 4 Comments
Bình chọn

This text will be replaced
Chuông vàng gác cửa tam quan 
Dân ca quan họ lời cổ 
Chép lời: QuanHoBacNinh.Vn 

Chuông vàng gác i cửa í ì i í i 
Nay có ó o mấy tam nay ở ớ tam quan là 
Đêm í ơ nằm là nằm song tôi tưởng đến i 
Mà này cũng rằng người ngoan. 
Người ngoan í i tôi phiền 
Người ơi ngươi ở đừng về. 

Em về em vẫn í ì i í i 
Nay có ó o mấy khóc ơ nay ở ớ khóc thầm là 
Đôi í ơ bên là đôi bên vạt áo 
Mà này cũng có a ướt đầm 
Ướt đầm như mưa 
Người ơi ngươi ở em về 

Người về tôi dặn í ì i í i 
Nay có ó o mấy lời này ở ớ nhời này là 
Sông í ơ sâu là sâu song bên chớ lội. 
Mà này cũng có a đo đầy. 
Đò đầy người chớ qua. 
Người ơi ngươi ở đừng về. 

Em về em vẫn í ì i í i 
Nay có ó ó mấy trông nay ở ớ trông theo là 
Trông í ơ nước í i bây giờ như nước chảy. 
Mà này cũng có a trông bèo 
Trông bèo là bèo trôi 
Người ơi ngươi ở em về. 

Người về tôi dặn í ì i í i 
Nay có ó o mấy ngươi nay ở ớ người rằng là 
Đâu í ơ hơn là hơn song đôi người kết 
Mà này cũng có a đâu bằng. 
Đâu bằng người đợi chúng tôi (em) 
Người ơi người ở đừng về.

Thảo luận cho bài: "Chuông vàng gác cửa tam quan"

4 Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *