Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Bài đốiĐôi bên bác mẹ tương tề
Người đăng - 2 Comments
Bình chọn

This text will be replaced
Đôi bên bác mẹ cùng già
Dân ca Quan họ cổ

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để ới á song tình là tình rằng ây ấy a, để mà cậy ì trông.
Anh (chị) rằng Hai ơi í ơ ơ chị rằng Hai như huê (hoa) nở có a sân rồng, đôi em (tôi) như là như cành bích, song song để ới á song tình là tình rằng ây ấy a cành hồng là sánh ì đôi.

Anh (chị) rằng Ba ơi í ơ ơ chị rằng Ba như sao vượt có a giữa giời. Đôi em như là như chấu sẩy, song song để ới á song tình là tình rằng ây ấy a dám chơi bên đọ nào là anh rằng Tư ơi.
Anh (chị) rằng Tư ơi í ơ ơ chị rằng Tư như tấm ì vóc có a lụa đào. Đôi em như là chỉ kim tuyến, song song để ới á song tình là tình rằng ây ấy a thêu vào là có nên chăng?

Anh (chị) rằng Năm ơi í ơ ơ chị rằng Năm đi, em dặn có a nhời rằng, đâu ớ hơn là hơn người kết, song song để ới á song tình là tình rằng ây ấy a đâu bằng người đợi em.
Đâu í a lá đâu bằng, đâu bằng người đợi em.

    Lời thơ:
Đôi bên bác mẹ cùng già,
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông.
Người như huê nở sân rồng,
Tôi như cành bích, cành hồng sánh đôi.
Người như sao vượt giữa giời,
Tôi như chấu sẩy dám chơi đọ nào.
Người như tấm vóc lụa đào,
Tôi chỉ kim tuyến thêu vào có nên chăng!
Người đi tôi dặn nhời rằng,
Đâu hơn người kết, đâu bằng đợi tôi.

Thảo luận cho bài: "Đôi bên bác mẹ cùng già"

2 Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *