Trình bày,
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a tương tề, người đi là đi làm rể, song song để có á song tình, là tình rằng ây ấy a, em về làm à dâu i.

Anh rằng Hai ơi í ơ ơ anh rằng Hai như, con một có a nhà giàu, em như là như cành quế, song song để có á song tình, là tình rằng ây ấy a, bên tàu mới à sang i.

Anh rằng Ba ơi í ơ ơ anh rằng Ba như lá ngọc có a cành vàng, em như là như chấu sẩy, song song để có á song tình, là tình rằng ây ấy a, lọt sàng xuống à lia i.

Anh rằng Tư ơi í ơ ơ anh có a Tư như,  em chẳng có a dám bì, anh như là như vàng bẩy, song song để có á song tình, là tình rằng ây ấy a, em thì thau à ba i.

Anh rằng Năm ơi í ơ em rằng muốn ì cho, cùng i ở có a một nhà, để xem là xem vàng bẩy, song song để có á song tình, là tình rằng ây ấy a, thau ba bên thế nào là anh rằng Hai i ơi.

Anh rằng Hai ơi í ơ em có a ước gì, giếng ở gần ao, để í xem là xem đôi nước, song song để có á song tình, là tình rằng ây ấy a, nước nào trong à hơn i, nước í a la nước nào, nước nào trong à hơn i.

Lời thơ:
Đôi bên bác mẹ tương tề,
Em đi làm rể, người về làm dâu.
Anh Hai như con một nhà giàu,
Em như cành quế bên tàu mới sang.
Anh Ba như sao vượt giữa giời,
Em như chấu sẩy ngoài nia khác gì!
Anh Tư em chẳng dám bì,
Anh như vàng bảy, em thì tau ba.
Muốn cho cùng ở một nhà,
Thử xem vàng bảy thau ba thế nào.
Muốn cho giếng ở gần ao,
Thử xem đôi nước nước nào trong hơn.

Thảo luận cho bài: "Đôi bên bác mẹ tương tề"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *