Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Dân ca Quan họ cổ

Thì gió i ì đưa í ơ ơ đưa ơ thì gió i ì đưa ớ ơ là đưa, đưa cây cải, bớ nhân song bên tình ơi, bớ duyên song bên tình ơi ấy về giời, thì rằng có ới à cây răm, ấy về giời, thì rằng có ới à cây răm ì í i.

Thì cây i ì răm í ơ ơ cây ơ thì cây i ì răm ớ ơ là cây răm đứng lại, bớ nhân song bên tình ơi, bớ duyên song bến tình ơi ấy chịu nhời, chịu cái nỗi ới à đắng cay, ấy chịu chịu nhời, chịu cái nỗi ới à đắng cay ì í i.

Thì cầu i ì tre í ơ ơ tre ơ thì cầu i ì tre ớ ơ là tre ai khéo bắc, bớ nhân song bên tình ơi, bớ duyên song bên tình ơi ấy gập ghềnh, để cái chốn đôi người đi, ấy gập gập ghềnh, để cái chốn đôi người đi ì í i.

Thì người i ì đi í ơ ơ đi ơ thì người i ì đi ớ ơ là đi, đi khéo ngã bớ nhân song bên tình ơi, bớ duyên song bên tình ơi ấy lấm mình thì rằng có ới à em nâng, ấy lấm lấm mình, thì rằng có ới à em nâng ì í i.

Lời thơ:
Gió đưa cây cải về giời,
Rau răm đứng lại chịu nhời đắng cay.
Cầu tre ai bắc gập ghềnh,
Người đi khéo ngã lấm mình em nâng.

Thảo luận cho bài: "Gió đưa cây cải"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *