Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Trèo lên trái núi Thiên Thai

Trèo lên trái núi thiên thai nay thấy í ơ ơ đôi là đôi con chim loan phượng là anh rằng Hai ơi. Mà này cũng có a ăn xoài, mà này cũng có a ăn xoài, tình tình đông nay bể í đông, lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.

Ai mang con sáo sang sông này để í ơ ơ cho là cho song bên sáo đói là anh rằng Ba ơi. Mà này cũng có a sổ lồng, mà này cũng có a sổ lồng, tình tình bay con sáo bay, lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.

Sa chân bước xuống vườn chanh này thấy í ơ ơ hoa là hoa song bên muốn hái là anh rằng Tư ơi. Mà này cũng có a sợ cành, mà này cũng có a sợ cành,  tình tình gai nay lắm í gai, lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.

Chàng buông vạt áo em ra này em í i ra để em song bên đi chợ là anh rằng Năm ơi. Mà này cũng có a kẻo đà, mà này cũng có a kẻo đà, tình tình trưa nay chợ trưa, lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là tang ới ả lý tình ì i.

Lời thơ:
Trèo lên trái núi thiên thai,
Thấy chim loan phượng ăn xoài biển Đông.
Sa chân bước suống vườn chanh,
Thấy hoa muốn hái sợ cành lắm gai.
Chàng buông vạt áo em ra,
Để em đi chợ kẻo đà chợ trưa.

Thảo luận cho bài: "Lý thiên thai"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *