Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Sưu tầm: Hữu Duy

Bỉ:
Nam nhi i í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đời, này chơi í ơ ơ ớ ơ ơ cho, ôi hự hừ, lở i hị i đất mấy long á giời thì, mấy gọi là i í i giai.

Hát:
Này ố ai ơi ông giời đã sinh i í i, nam với nữ í ơ ơ đời ở đời này ố ai ai ơi ông giời đã sinh, nam với nữ í ơ ơ đời ở đời.

Giai tài nay ố ai ơi là tài gái sắc í ơ ớ ơ, để vui chơi a lá chơi chốn này này ố ai ơi rồng được gặp mây. Lan với huệ í ơ ơ ngày một ngày này ố ai ơi rồng được gặp mây. Lan với huệ í ơ ơ ngày một ngày.

Để em là em thương nhớ í ơ ớ ơ, để biết ngày là ngày nào quên này ố ai ơi con đường dầu xa i, xin i chớ í ơ ơ ngùng ngại ngùng, này ố ai ơi con đường dầu xa i, xin i chớ í ơ ơ ngùng ngại ngùng.

Vì ai là tôi lội suối í ơ ớ ơ để băng rừng là rừng tới đây này ố ai ơi rồng được gặp mây í i. Lan với huệ í ơ ơ bầy sánh bầy này ố ai ơi rồng được gặp mây í i. Lan với huệ í ơ ơ bầy sánh bầy.

Lời thơ:
Nam nhi đứng ở trên đời
Chơi cho lở đất long giời mới gọi là giai.
Giời sinh nam nữ ở đời,
Giai tài gái sắc vui chơi chốn này.
Rồng gặp, mây lan huệ một ngày,
Để em thương nhớ biết ngày nào quên.
Đường xa xin chớ ngại ngùng,
Vì ai lội suối băng rừng tới đây.
Rồng được gặp mây, lan huệ sánh bầy.

Thảo luận cho bài: "Nam nhi"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *