Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Loại giọng
Người đăng - 1 Comment
Bình chọn

This text will be replaced
Bỉ:
Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người, mà răng í ơ ơ ớ ơ ơ đen, ối ố ồi hự ư hừ, dưng à dức mấy miệng á cười thì như í i i hoa đôi người đẹp tự thì tiên í i i sa.

Hát:
Để ớ tôi ớ ơ là tối tôi mà khấn nguyện í ơ, ơ hơ hơ này giăng í ơ, ơ hơ hợ hơ già, thì se í ơ ơ hơ hơ hợ ớ dây i , về là chứ đôi người về, mai người lại mà sang a chơi ngay, về là chứ đôi người về mai người lại mà sang a chơi ngay.

Nhớ người hự hừ là như à nước í ơ, ơ mà hồ í ơ, ơ hơ hợ ớ vơi, thì lại í ơ, ơ hơ hợ ớ đầy, về là chứ đôi người về mai người lại mà sang chơi ngày (2)

Xin đừng hự ư là tưởng gió í ơ, ơ hơ hơ mà trông í ơ ơ hơ hợ ớ mây i hi i hi,mà lại í ơ, ơ hơ hợ ớ phiền, về là chứ đôi người về, mai người lại mà sang a chơi a ngay(2)

Có cho hự hư là kết i ngãi í ơ, ơ hơ hơ này giao í ơ ơ hơ hợ ớ hòa, thì từ í ơ ơ hơ hợ ớ đây i ,về là chứ đôi người về, mai người lại mà sang a chơi ngay(3)….mai người lại mà sang mà chơi liền.

Thơ:
Nhác trong thấy bóng đôi người
Răng đen dưng dức miệng cười như hoa
Đôi người đẹp tựa tiên sa
Để tôi khấn nguyện giăng già se dây
Người về mai lại sang chơi
Nhớ người như nước hồ vơi lại đầy
Người về mai lại sang ngay
Xin đừng tưởng gió trong mây lại phiền
Người về mai lại sang ngay
Có cho kết ngãi giao hòa từ đây?

Thảo luận cho bài: "Nhác trông thấy bóng đôi người"

One Comment

  • Bài này rất tuyệt vời, có cấu trúc rất độc đáo : Đoạn vỉa mở đầu theo lối ngâm thơ. Sau đó vào bài hát, câu nhắc lại “về là chứ đôi người về, mai người lại sang chơi ngay” tiết tấu rất đưa đẩy.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *