Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Hát ru 
(Tay tiên chuốc chén rượu đào_Mời rượu) 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh_Lời cổ 

Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi í i, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào, uống vào thời say ru i ì hời. 
Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru. 

Tay nâng đĩa muối i ì í i i í đĩa í i gừng, ố rằng gừng cay í i, gừng cay muối mặn i ì í i i í xin í i đừng, xin đừng quên nhau i ru i ì hời. 
Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru. 

Đôi tay nâng lấy i ì í i i í đồng í i tiền, ố rằng bẻ ba í i, bẻ ba bẻ bốn i ì í i i í thề í i nguyền, thề nguyền lấy nhau i ru i ì hời. 
Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru. 

Lời thơ: 

Tay tiên chuốc chén rượu đào, 

Đổ đi thời tiếc uống vào thời say. 

Tay nâng đĩa muối đĩa gừng, 

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. 

Đôi tay nâng láy đồng tiền, 

Bẻ ba bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.

Thảo luận cho bài: "Tay tiên chuốc chén rượu đào"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *