Trình bày
Album
Thể loại nhạc
Loại giọng
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Trên rừng ba mươi sáu thứ chim
Dân ca Quan họ cổ

Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim tôi mà thứ chim, thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim là chim chích choè, trông về nơi í i Quan họ có người trồng tre ớ dầy còn như í i.

Người trồng tre đôi tôi cũng í ơ ơ tre tôi mà trồng tre, thứ tre là tre đan nón, thứ tre là tre làm nhà, trông về nơi í i Quan họ có người trồng cà dầy còn như í i.

Người trồng cà đôi tôi cũng í ơ ơ cũng có trồng cà, thứ cà là cà tim tím, thứ cà là cà xanh xanh, trông về nơi í i Quan họ có người trồng chanh dầy còn như í i.

Người trồng chanh đôi tôi cũng í ơ ơ chanh tôi mà trồng chanh, thứ chanh là chanh ăn quả, thứ chanh là chanh gội đầu, trông về nơi í i Quan họ có người trồng dâu dầy còn như í i.

Người trồng dâu đôi tôi cũng í ơ ơ dâu tôi mà trồng dâu, thứ dâu là dâu ăn quả, thứ dâu là dâu chăn tằm, một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín ới ả nén tơ. Trong Quan họ có người đồn rằng, ngoài Quan họ có người đồn vui dầy còn như í i.

Lời thơ:
Trên rừng ba mươi sáu thứ chim,
Thứ chim chèo bẻo, thứ chim chích choè.
Người trồng tre tôi cũng trồng tre,
Thứ tre đan non, thứ tre làm nhà.
Người trồng cà tôi cũng trồng cà,
Thứ cà tim tím, thứ cà xanh xanh.
Người trồng chanh tôi cũng trồng chanh,
Thứ chanh ăn quả, thứ chanh gội đầu.
Người trồng dâu tôi cũng trồng dâu,
Thứ dâu ăn quả, thứ dâu chăn tằm.
Một nong tằm là năm nong kén,
Một nong kén là chín nén tơ.
Trong Quan họ có người đồn rằng!
Ngoài Quan họ có người đồn vui.
Dầy còn như!

Thảo luận cho bài: "Trên rừng 36 thứ chim"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *