Thể loại: Karaoke

Tìm em trong chiều hội Lim (karaoke)

Trình bày:

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Ba quan Karaoke (beat chuẩn)

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về với hội có gái ngoan gái...

Lý giao duyên Karaoke

Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

Mười nhớ Karaoke

...

Hoa thơm bướm lượn – Karaoke tách lời – Lương Thu Hồng

Trình bày: | Album:

Gửi tới các bạn yêu quan họ bản Karaoke beat chuẩn: Hoa thơm bướm lượn theo phong...

Trang 1 of 3123