You Are Here: Home » Author Archive

Giao duyên mời trầu

Nghe bài hát quan họ: Nam: Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tầm (tìm) chồng N :Ô mấy dẫu tình rằng anh Nam :cô cả cô hai nay đấy ơi. N :Anh cả anh hai

Giá uy linh

Lời bài hát Rày Thánh đã cung tiên điện quế í  í  i ì  i  í  i  i  ì Dễ lòng dễ xui lòng trần thế xót xa… Phổ nhạc

Chim sáo đổi hình

Lời bài hát Nhác trông  ì  í  i  chim sáo  i  lạ  ì  i  i  í  ơ  ơ  lạ đời   Này ngắm  i  í  ơ  ơ  mình vẫn tưởng là loài phượng loan… Phổ nhạc

Nam Nhi

Nghe bài hát quan họ: Nam nhi..iii…đứng ở…trên…đời. Này chơi…ơ…trò, ối hử…hừ……là đất mấy lòng…giời, mấy gọi là ý giai Này ố ai ơi, ông giời đã sinh, Nam với nữ iớ..đời ở đời,

Bác mẹ cùng già

Lời bài hát Đôi rằng đôi bên bác mẹ có a cùng già  Lấy a anh là Anh rằng Hai như huê nở có a sân rồng Đôi em như là ….   Phổ nhạc

Con gà vàng

Lời bài hát Tôi khen ai khéo nuôi ấy con ơi gà  à  vàng Ấy mấy khen thì khen ai phú lý tình rằng gà nuôi giống phú lý tình… Phổ nhạc

Rẽ phượng chia loan

Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang tay là có bên là ai bẻ í ơ.. cũng có à phím đàn là phím đàn à làm chi, chứ người về tôi ở vẫn ố lính tinh tình

Ba sáu thứ hoa

Lời bài hát Em thăm vườn ba mươi sau ớ hoa em là thứ Người trồng ngâu xin chớ phụ ớ ngâu em là hoa …   Phổ nhạc

Đi có một mình

Lời bài hát Đường  i  xa í i  đi có  i  í  i  ì  í  ơ  một mình Này đôi í  ơ  ơ ớ vai ới hừ gánh vì chữ ấy chung tình này người ơi… Phổ nhạc

Ăn tiện quả đào

Lời bài hát : Ngồi rằng bờ ơ sông ăn tiện có a quả đào. Hỏi duyên là Này rằng à ai đem tin tức có à về không . Ai đem là Rạng rằng ngày a mai….   Phổ nhạc

Đêm ngắn tình dài

Lời bài hát Đêm rằng là tình rằng đêm ngắn í  ơ  ớ  ơ  nay có  ớ  ó ó máy tình nay ờ  ớ  ơ  tình dài là Tương í  ơ  từ là a tư song bên bao nhạt mà này có… Phổ nhạc

Đố ai quét sạch lá rừng

Lời bài hát Đố ai quét sạch ì  í  i  lá  ì  í  i  i  i  rừng  ớ  rằng để ta í  i Để ta khuyên gió  ì  í  i  gio  ì  í  i  i  i  đừng gió đừng rung cây… Phổ nhạc

Giữa tối hôm rằm

Lời bài hát Giữa tối cái đêm hôm à rằm là cái sáng i  i  i  giăng ư  ừ  suông sáng cả cái đêm hôm à rằm Nửa đêm tang tình về sáng Nửa đêm lý tình về sáng …. Phổ nhạc

Bút huê thảo

Lời bài hát Nỉ  non đêm ngắn í  i  này  tình  í  ơ  ơ  dài  Này ngoài  í  ơ  ơ  ớ hiên  ơi  ơi  hừ thỏ  a  đã non  a  đoài  thì ngậm…   Phổ nhạc

Chút nghĩa cũ càng

Lời bài hát Tiếc thay ì  í  i chút  i  nghĩa cũ a càng  Này i  dẫu  i  í  ơ  ơ  ớ  lài  ới  ơi  hừ ngỏ i  í  mấy còn vương tơ lòng…. Phổ nhạc

Đi chơi hội đúm

Lời bài hát Ngày đi a ấy a a la bên rằng à tình rằng chơi i Hội La đấy ơi ới hời ơi hời rằng a la ới đương a  quan họ ơi…. Phổ nhạc

Đắp đập be bờ

Lời bài hát Tiếc công đắp đập  i  í  ơ  ơ  hơ  này be  i  í  ơ  ờ  bờ là em tiếc là tiếc công em Anh rằng hai i  ơi  đắp  i  đập có be à  bờ… Phổ nhạc

Chỉ tấn tơ tần

Lời bài hát Chỉ rằng là tình rằng chỉ Tấn  í  ơ  ớ  ơ  ơ  nay có a  Tơ a Tần Ai ớ  ơ đem là ai đem song bên tôi đến mà này cũng có a nên… Phổ nhạc

Dắt bạn qua đồi

Lời bài hát Xin chớ thì nghe ai Người là em khuyên người Xin nhớ đừng quên em ới hừ  Em là em nay a thương bạn…. Phổ nhạc

Cây sói xinh

Lời bài hát Vẳng  a  tai  nghe  tang lý tình lời  ca quan họ  Duyên quan họ  ấy  như  hội làng Nào  à cùng nhau  vào chùa… Phổ nhạc
Trang 1 of 212
Dân ca quan họ Bắc Ninh - Chuyên trang Văn hóa quan họ.
Phát triển nội dung bởi các thành viên. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Văn Tỉnh.
Điện thoại: 0935.36.8088 / E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi về E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Liên kết: Nhạc dân ca, thiet ke web bac ninh, van phong luat su bac ninh, Soạn bài, kỹ thuật nuôi trồng, giay dan tuong bac ninh, tham trai san bac ninh