Nghệ sĩ: Chưa biết

Tiểu sử Chưa biết

Album của nghệ sĩ Chưa biết

Video của nghệ sĩ Chưa biết

Bài hát của nghệ sĩ Chưa biết

[Nhạc Beat] Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Đẹp tình quê hương

Trình bày: | Album:

Thơ: Đường vê quê mẹ chiều nay Lắng trong hương lúa vơi đầy mắt nhau. Đất trời...

Liện sai

Trình bày: | Album:

Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi ( í a ) hà ( à ) người là đôi ( ới à...

Bèo dạt mây trôi – VietNam Idol 2010

Trình bày:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Cây gạo

Trình bày:

...

Thỏa nỗi mong chờ

Trình bày:

Từ độ chia tay ngóng tin nhau hôm nay ta mới được sum vầy Ai í ì i se duyên ta cho...

Thắm tình quê lụa

Trình bày:

...

Người ở đừng về

Trình bày:

Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về Người về em vẫn...

Bèo dạt mây trôi

Trình bày:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Tương tư quan họ

Trình bày:

Ra về lưu luyến câu ca cho lòng say mê i ì ì ì i , í i. Câu hát hay câu thề, làm anh...

Trang 2 of 3123