Nghệ sĩ: Dương Định

Tiểu sử Dương Định

Album của nghệ sĩ Dương Định

Video của nghệ sĩ Dương Định

Bài hát của nghệ sĩ Dương Định

Gió đưa cây cải

Nghệ sĩ:

...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Con ếch

Nghệ sĩ:

Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai chứ mấy em ngồi rồi. Ngồi rồi em...

Cổ tay vừa trắng vừa tròn

Nghệ sĩ:

Cổ tay la bến rằng ì tình rằng vừa trắng í i qua hời là hời cái ả, cái ả có...

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...