Nhạc sĩ sĩ: Quan họ lời cổ

Nguyệt gác mái đình

Trình bày:

Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có mấy mái nay, ở ở mái...

Gió Đưa Cây Cải

Trình bày:

Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải Phú lý tình là đưa cây cải í ơ Bớ...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Chia Rẽ Đôi Nơi

Trình bày: ,

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: ,

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

Trẩy hội xuân – Karaoke tách lời

Lời bài hát: Trẩy hội xuân Má đồng tiền tủm tỉm Mắt bồ câu long lanh Nón quai...

Yêu nhau ngả nón ra ngồi

Trình bày:

Yêu nhau ngả nón (ối a) ra ngồi (i ì) Về nhà mẹ cha có hỏi (song song tính ối a song...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

Bỉ: Gọi i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đò, không i thấy í i i đò hự ư ơ ơ thưa. Này...

Cây kiêu bổng

Trình bày:

Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu í i tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...

Bạn tình ơi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này ai í ơ ơ ớ ơ...

Tưởng đến gần xa

Trình bày:

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...

Dọn quán bán hàng – Karaoke tách lời

Trình bày:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Thỏa Nỗi Nhớ Mong

Trình bày: ,

Nam: Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng...

Nhớ Mãi Khôn Nguôi

Trình bày:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Gió Đưa Cây cải

Trình bày:

Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải Phú lý tình là đưa cây cải í ơ Bớ...

Thả lái buông chèo

Trình bày: ,

Nhịp một thả lái buông chèo, Nhịp hai tôi chưa có vợ, người chưa lấy chồng. Nhịp...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: ,

Dọn quán bán hàng – BD: Hữu Duy – Khánh Hồng – Đạo diễn: Văn Hồng...

Lên tận cung trăng

Lên tận cung trăng Dân ca quan họ lời cổ Quay & ghi âm trực tiếp tại lớp Bảo...

Lòng riêng luống những ngậm ngùi

Trình bày : Chị hai Thủy Ghi hình và thu âm trực tiếp năm 2012 Cảm ơn bạn “luanlim99”...

Trèo non lội suối

Trình bày: , | Album:

Trèo non lội suối Dân ca Quan họ cổ Công tôi ớ ơ trèo non ới à lội suối í ơ...

Trang 1 of 271234...1020...Last »