Album: Con nhện tìm duyên

Paused...

    Các ca khúc trong Album: Con nhện tìm duyên

    Đêm qua nhớ bạn – NS Hữu Duy – Phiên bản phòng thu

    Nghệ sĩ:

    Lời để hát:  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...