Nhạc sĩ sĩ: Lê Minh

Con nhện tìm duyên

Nghệ sĩ:

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...

Con nhện tìm duyên

Nghệ sĩ:

CON NHỆN TÌM DUYÊN Sáng tác :lê minh   Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội...

Con nhện tìm duyên

Nghệ sĩ:

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...

Con nhện tìm duyên – Karaoke

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...

Khách đến chơi nhà

Nghệ sĩ:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Khách đến chơi nhà lời mới

Khách đến chơi nhà (lời mới) Nhạc và lời: Lê Minh Trình bày: Top nữ trung tâm văn...

Khách đến chơi nhà (lời mới)

Nghệ sĩ:

Khách Đến Chơi Nhà Lời Mới Nhạc và lời: Lê Minh Biểu diễn: Nguyệt Anh Lời bài...

Về Hội Lim

Nghệ sĩ:

Lời thơ: Nguyễn Bá Thắng Nhạc: Lê Minh 12 người không về hội Em hát mắt trao ngóng...

Về Hội Lim

Nghệ sĩ:

Lời thơ: Nguyễn Bá Thắng Nhạc: Lê Minh 12 người không về hội Em hát mắt trao ngóng...