Nghệ sĩ: CLB Mười Nhớ TPHCM

Tiểu sử CLB Mười Nhớ TPHCM

Album của nghệ sĩ CLB Mười Nhớ TPHCM

Video của nghệ sĩ CLB Mười Nhớ TPHCM

Bài hát của nghệ sĩ CLB Mười Nhớ TPHCM

Nghiêng

Trình bày: | Album:

...

Như ruộng năm sào

Trình bày: | Album:

Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ ư ruộng song bên...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Lời bài hát: Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi...

Thêm thắm trời xuân

Trình bày: | Album:

Theo điệu: Tương phùng tương ngộ Xuân đang về là khi trăm hoa đua nở. Em hát tặng...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn nhẫn...

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Trình bày: | Album:

Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi ta thương nhớ i,í i ì í...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Làng quan họ quê tôi

Trình bày: | Album:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng

Trình bày: | Album:

Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

Còn duyên

Trình bày: | Album:

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Trẩy hội xuân

Trình bày: | Album:

Lời bài hát: Trẩy hội xuân -Má đồng tiền tủm tỉm- Mắt bồ câu long lanh -/- Nón...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Lời ca giã hội

Trình bày:

...

Hội làng quan họ

Trình bày:

...