Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Người đăng - 1 Comment
Bình chọn

Lời bài hát: Giăng thanh gió mát - Thanh Hiếu

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non
Chim lạc đàn kêu xáo xa, xáo xác i i i giăng í i ì
Nghe con vượn ới à hót véo von
Véo ớ von, ru con trên non ư hự bồng là.

Hây hẩy gió đông, ư hự ứ hừ hợi hư
Hây hẩy gió đông trăng soi lồng trăm hoa đua nở i i i giăng í i ì.

Tôi nhìn ới à bóng í giăng, tôi đứng lại, ới à trông í giăng
Trông ánh giăng, hoa thơm lạ à lùng, ấy hoa ư hự giá lòng cợt giăng
Là lính ới à tính tang, tang ố tình là tình tang
Hây hẩy là gió ới à mùa đông, hoa thơm nực ì một vùng ư hự, ư hứ..

Thảo luận cho bài: "Giăng thanh gió mát"

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *