Thể loại: Karaoke

Nhớ mãi khôn nguôi (karaoke)

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Hoa thơm bướm lượn

Trình bày: | Album:

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con...

Dọn quán bán hàng (karaoke)

Trình bày: | Album:

Dọn quán bán hàng – BD: Hữu Duy – Khánh Hồng – Đạo diễn: Văn Hồng...

Ai xuôi về – Karaoke

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Tìm em trong chiều hội Lim (karaoke)

Trình bày:

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Khách đến chơi nhà lời mới (karaoke)

Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà Rót lời hát xuống chén trà...

Ba quan Karaoke (beat chuẩn)

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về với hội có gái ngoan gái...

Ba quan – Karaoke tách lời

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về với hội có gái ngoan gái...

Lý giao duyên Karaoke

Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

Qua cầu gió bay (Karaoke)

Yêu nhau cởi áo ới à cho nhau Về nhà dối rằng cha dối mẹ ơ ớ ơ Này a ối a qua...

Đêm qua nhớ bạn – Karaoke quan họ tách lời

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Trang 1 of 212