Thể loại: Karaoke

Vào chùa – Karaoke

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Qua cầu gió bay (Karaoke)

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a Rằng a ối...

Tình yêu trên dòng sông Quan Họ (Karaoke)

Tình yêu… có tự nơi đâu Êm êm một khúc sông Cầu Sao trời lọt qua mắt lưới Rơi...

Người ở đừng về – Chuông vàng gác cửa tam quan (karaoke)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Vào chùa (Karaoke quan họ)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Xe chỉ luồn kim (Karaoke)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Ngồi tựa mạn thuyền karaoke quan họ

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Lý thiên thai

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Đêm qua nhớ bạn (karaoke quan họ)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Cây trúc xinh (karaoke quan họ)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Còn duyên (karaoke quan họ)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Khách đến chơi nhà (karaoke quan họ)

| Album:

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Trang 2 of 3123