Thể loại: Dạy hát quan họ

[Dạy hát quan họ Bắc Ninh] Lý cây đa – NSƯT Hải Xuân

Trình bày:

Dạy hát quan họ Bắc Ninh: Lý cây đa Giảng viên: NSƯT Hải Xuân Lời thơ: —- Lời...

[Dạy hát quan họ] Gửi bức thư sang – NSƯT Hải Xuân

Dạy hát quan họ bài: Gửi bức thư  sang Dân ca quan họ lời cổ Giảng viên: NSƯT...

[Dạy hát quan họ] Ngồi tựa song đào – NSƯT Hải Xuân

  Dạy hát quan họ: Ngồi tựa song đào Dân ca quan họ lời cổ Giảng viên: NSƯT...

[Dạy hát quan họ] Tưởng đến gần xa

Dạy hát quan họ Bài: Tưởng đến gần xa Dân ca quan họ lời cổ Giảng viên: NSƯT...

[Dạy hát quan họ] Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Trình bày:

Dạy hát bài Cái hời cái ả NSƯT Hải Xuân Cái hời cái ả TRỔ 1: Nam: Nhất ngon...

[Dạy hát quan họ] Cây trúc xinh

Trình bày:

Dạy hát bài Cây trúc xinh NSƯT Hải Xuân Cây trúc xinh Cây i trúc xinh, tang tình là...

[Dạy hát quan họ] Tương phùng tương ngộ

NSƯT Hải Xuân Lời bài hát: Tương phùng tương ngộ Khi tương í phùng là khi nay a tương...

[Dạy hát quan họ] Khách đến chơi nhà

Trình bày:

Dạy hát quan họ bài: Khách đến chơi nhà NSUT: Hải Xuân Khách đến í đến chơi hự...

[Dạy hát quan họ] Lóng lánh lúng liếng

Dạy hát bài Lúng liếng NSNDThúy Hường Lóng lánh lúng liếng Lóng lánh i là lóng ới...

[Dạy hát quan họ] Mời nước mời trầu

Trình bày:

Dạy hát bài Mời nước mời giầu NSNDThúy Hường Mời nước mời trầu Thì tay ớ...

[Dạy hát quan họ] Dệt cửi đêm xuân

Dệt cửi đêm xuân NSƯT Hải Xuân Trổ 1: Thoi đưa ì thắm i thoát i i i rằng í i ì...