Thể loại: Quan họ lời mới

Cánh chim nỗi nhớ

Nghệ sĩ:

Ngày xuân từng đôi chim hót a la tính tình tính, A la lính tình tính ố lình tình tinh...

Câu hát dâng người

Nghệ sĩ:

Nhìn bông lúa trĩu vàng trên đồng. Nghe sóng lúa bềnh bồng. Hương lúa mới thơm ngát Nhớ...

Câu hát mùa thu

Nghệ sĩ:

Mùa thu câu hát, câu hát í thêm xanhCâu hát í thêm xanh.Khúc ca, phú lý tình là ca quan...

Chung lập chiến công

Nghệ sĩ:

Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca.Tới thăm anh nơi biên giới.Súng chắp tay canh...

Chung Lập Chiến Công

Nghệ sĩ: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca Tới thăm anh nơi biên giưới Súng chắp tay...

Chung lập chiến công

Nghệ sĩ: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân caTới thăm anh nơi biên giướiSúng chắp tay canh...