Nghệ sĩ: Hồng Liên

Tiểu sử Hồng Liên

Album của nghệ sĩ Hồng Liên

Video của nghệ sĩ Hồng Liên

Bài hát của nghệ sĩ Hồng Liên

Mùa xuân qua sông Đuống

Nghệ sĩ: ,

Tôi qua à sông Đuống i i giăng í i ìĐứng ngắm nhìn ới à nơi í đâySang phà Hồ...

Mùa xuân đón anh

Nghệ sĩ:

Bông hoa hự là đầu ngõ í ơ dâng hương í ơ, dịu í ơ ơ dàngNgười đi vui xuân...

Câu hát mùa thu

Nghệ sĩ:

Mùa thu câu hát, câu hát í thêm xanhCâu hát í thêm xanh.Khúc ca, phú lý tình là ca quan...

Cánh chim nỗi nhớ

Nghệ sĩ:

Ngày xuân từng đôi chim hót a la tính tình tính, A la lính tình tính ố lình tình tinh...

Ba Đình rực nắng mùa thu

Nghệ sĩ:

...