Nghệ sĩ: Thanh Quý

Tiểu sử Thanh Quý

Album của nghệ sĩ Thanh Quý

Video của nghệ sĩ Thanh Quý

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Quý

Chè mạn hảo

Nghệ sĩ: ,

...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Nghệ sĩ:

Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...

Cò lả

Nghệ sĩ: ,

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Dệt gấm

Nghệ sĩ:

Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa đôi em dệt. Ơ ớ...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Nghệ sĩ:

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Nghệ sĩ:

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...

Hội làng

Nghệ sĩ: ,

Lất phất mấy hạt mưa xuân thắm thêm đào phai nở muộn hồng thêm đôi má chị...

Lệnh ngự

Nghệ sĩ:

...