Nghệ sĩ: NSƯT Quý Tráng

Tiểu sử NSƯT Quý Tráng

Album của nghệ sĩ NSƯT Quý Tráng

Video của nghệ sĩ NSƯT Quý Tráng

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Quý Tráng

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ: ,

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

Cò lả

Nghệ sĩ: ,

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ: ,

Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Hoa thơm bướm lượn

Nghệ sĩ:

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơmỐ tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con bướm...

Hoa thơm bướm lượn – Karaoke

Nghệ sĩ:

Gửi tới các bạn yêu quan họ bản Karaoke beat chuẩn: Hoa thơm bướm lượn theo phong...

Lấy chi làm thú giải phiền

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ:Lấy i í gì, làm thú giải, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ à phiền, này...

Ra ngó vào trông

Nghệ sĩ:

Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông...

Trên rừng 36 thứ chim

Nghệ sĩ:

Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em mà thứ chim.Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ...