Nghệ sĩ: Thanh Hiếu

Tiểu sử Thanh Hiếu

Album của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Video của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Bãi dâu xanh rờn

Nghệ sĩ:

...

Chim kêu gióng giả

Nghệ sĩ:

...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ:

Lời để hát: Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Nghệ sĩ:

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

Duyên kinh bắc

Nghệ sĩ:

Thơ: Nghĩa tình là đất Bắc Ninh Trời soi trăng đậu mái đình cành đa. Vấn vương...

Em là con gái Bắc Ninh

Nghệ sĩ:

Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...

Em là con gái Bắc Ninh

Nghệ sĩ:

...

Giăng thanh gió mát

Nghệ sĩ:

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non Chim lạc đàn...

Gió đưa cây cải

Nghệ sĩ:

...