Nghệ sĩ: Thanh Hiếu

Tiểu sử Thanh Hiếu

Album của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Video của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Qua cầu gió bay

Nghệ sĩ:

...

Ra đứng cổng làng

Nghệ sĩ:

Chiều qua ra à đứng i, ta à lý lý như cổng làng, ta lý lý như cổng làng ì. Trông...

Ra đứng cổng làng

Nghệ sĩ:

...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Nghệ sĩ:

Hát ru (Tay tiên chuốc chén rượu đào_Mời rượu) Dân ca Quan họ Bắc Ninh_Lời cổ Tay...

Tiếng hát bên sông quê hương

Nghệ sĩ: ,

Con sông nước chảy có ả đôi dòng, Dòng nào anh thương anh đợi Cho em nhớ ới ả...

Vẫn đợi chờ nhau

Nghệ sĩ: ,

Nhắn ai có về quê em i, Miền quê i vừa quen vừa lạ.Nhớ thương vấn vương trong...

Vẫn đợi chờ nhau

Nghệ sĩ:

Nhắn ai có về quê em iMiền quê i vừa quen, vừa lạ.Nhớ thương vấn vương trong dạ.Ớ...

Xe chỉ luồn kim

Nghệ sĩ:

Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim, ố mấy kim em luồn kim, ngồi í i rồi. Xe chỉ ố mấy...