Nghệ sĩ: Thanh Hiếu

Tiểu sử Thanh Hiếu

Album của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Video của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Hát từ quê hương quan họ

Nghệ sĩ: ,

Từ đồng núi xuôi về đồng bằng.Vang khúc hát rộn ràngDâng lên với Đảng BácCất...

Hẹn nhau ở sông Đà

Nghệ sĩ: ,

Anh từ sông Đuống sông ì Thương i ì ì ì i, i ì ì ì i, í i Đến í i sông Đà vì...

Hội mùa

Nghệ sĩ:

Ngày mùa là ngày hội í ơ có mấy rộn ới ơ ơ ờ ràng là ngày hội có a rộn ràng, ấy...

Lên núi Ba Vì

Nghệ sĩ:

...

Mái trường kỉ niệm

Nghệ sĩ:

Mái trường kỷ niệm Tiếng trống trường thân yêu nửa quen nửa lạ. Qua nắng hạ...

Mẹ kể con nghe

Nghệ sĩ:

Me kể con nghe Từng lời ca quan họ í ơ ớ ơ gửi ra í nơi biên thùy. Quê nhà hằng...

Năm liệu bảy lo

Nghệ sĩ:

...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ:

Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ thuyền là ngồi...

Ngồi tựa song đào

Nghệ sĩ:

Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là...

Nguyệt gác mái đình

Nghệ sĩ:

...